Handelsbetingelser

Praktiske oplysninger vedr. 1:1 konsultationer

Betaling

Betaling sker ved bankoverførsel. Efter endt session fremsender jeg dig en faktura, som skal betales indenfor 3 dage.

Afbud

Vi kan alle blive forhindret.

Udeblivelse, eller afbud til den indledende samtale, mindre end 24 timer forud, faktureres 550 kr.

Udeblivelse, eller afbud til øvrige aftaler, mindre end 24 timer forud, faktureres det fulde beløb.

Såfremt Sundkiropraktor af uopsættelige årsager ser sig nødsaget til at aflyse en planlagt aftale, vil vi i fællesskab finde en ny egnet dato for aftalen.

Rekvirering af røntgen og MR beskrivelser

Du er i udgangspunktet selv ansvarlig for at medbringe prøvesvar og andet materiale(journaludskrifter mv.) der skal indgå i vores samarbejde.

Såfremt en gennemgang af dette materiale tidsmæssigt er omsiggribende pålægges en betalingsydelse. (550 kr pr. påbegyndt halve time).

Henvisning fra praktiserende læge

Du kan tage kontakt til Sundkiropraktor/Anne-Lene Nielsen uden henvisning fra din egen læge.

Kommunikation mellem din egen læge og Sundkiropraktor/Anne-Lene Nielsen sker alene med skriftligt samtykke fra dig.

Sundhedsforsikringer

Sundkiropraktor kan ikke udtale sig om de enkelte og forskellige forsikringsdækninger.

Det er dit eget ansvar at undersøge og klarlægge din dækning.

Du skal særligt være opmærksom på, om din sundhedsforsikring kræver, at den autoriserede har et ydernummer. Du er selv ansvarlig for at undersøge, hvorvidt der kræves en forudgående konsultation hos din egen læge, forud for første konsultation hos Sundkiropraktor. Det kan have betydning for dækning af din udgift.

Du afregner direkte med Sundkiropraktor, og forestår selv refunderingen hos dit forsikringsselskab.

Afregning med Sygesikringen Danmark

Sundkiropraktor har ikke overenskomst med den Offentlige Sygesikring, men er du medlem af Sygesikringen Danmark, er du berettiget til tilskud i gruppe 1, 2 og 5.

Sundkiropraktor.dk indberetter automatisk til Sygesikringen Danmark. Det er dit ansvar at oplyse at du er medlem.

Transport

Jeg kommer gerne til dig. 15 kr pr. kørt km + bro, færge og afgifter, + moms.


Sundkiropraktor.dk forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre nærværende handelsbetingelser samt priser.