Intelligent Posture (IP)

Et træningskoncept
- udviklet af Anne-Lene Nielsen

Ideen til udviklingen af træningskonceptet Intelligent Posture, er opstået udaf de ofte stillede spørgsmål fra mine klienter, patienter og træningsenthusiaster.

Jeg oplever at mange gerne, ved egen hjælp, vil være i stand til forebygge de plager og gener de oplever kommer igen og igen.

Dette kan være smerteplager eller nedsat bevægelse i kroppes muskler og led.

Det kan være vanskelighed ved at trække vejret dybt eller stressbetingede spændinger i nakke, kæbe, skuldre og arme.

Blot finder mange det vanskeligt, og til tider frustrerende på egen hånd, at vide hvad de effektivt og virkningsfuldt kan gøre. Endvidere kan det være vanskeligt over tid at holde motivationen, og fortsætte med at lave øvelser.

Intelligent Posture er produktet af mange års egen erfaring og afprøvning af forskellige måder at træne på.

Intelligent Posture er specifikt udvalgte øvelser, der træner nervesystemet til at få kroppen til at lave og godtage blivende forandringer.
 
Intelligent Posture 2 timers workshop er en selvstændig træningsoplevelse, men går gerne forud som en smagsprøve på "Intelligent Posture som forløb".
 
Intelligent Posture som forløb er et individuelt tilrettelagt træningsforløb, baseret på den enkelte deltagers problemstillinger, men tilrettelagt på hold.
 
Jeg kalder det individuel træning på hold.

På Intelligent Posture, som forløb, får du fordelene ved at træne sammen med andre, samtidig med at du har fokus på at træne og øve det der skal til for at gøre en forskel i netop din situation.

Intelligent Posture workshop eller forløb er ikke tænkt at stå alene, men er et formidabelt sted at investere træningstid da det er et vigtigt supplement til al anden form for træning.

 

Intelligent Posture
er specifikt udvalgte øvelser, der træner nervesystemet til
at få kroppen til at godtage og gøre blivende forandringer.

 

Hver enkelt deltager er forud for deltagelse blevet undersøgt og har fået en introduktion til de grundlæggende træningsprincipper, endvidere og ikke mindst en kortlægning af egne focuspunkter

Træningen er typisk tilrettelagt i forløb af 4-8 uger, med en ugentlig træningsgang.

Det kan anbefales at den enkelte deltager laver øvelsessekvenserne på egen hånd mellem træningsgangene.

 

Download flyer her 1+2

Anne-Lene Nielsen www.sundkiropraktor.dk +45 26558874 | CVR: 30327985