Anne-Lene Nielsen, meget mere end en kiropraktor

Godt nok er ikke godt nok, hvis bedre er muligt

Anne-Lene Nielsen er kendt for, at hendes klienter ofte afslutter et behandlingsforløb med ordene “Anne-Lenes behandling er meget mere end kiropraktik”.

Klienterne mødes i øjenhøjde og med et nærvær, der skaber tillid og tryghed. Begge dele er vigtige forhold i et succesfuldt forløb. Succesen skabes gennem tillid og tryghed. Både når der er tale om almindelig træning, behandling eller mere helhedsorienterede forløb.

Kiropraktisk filosofi

Det er Anne-Lene Nielsens filosofi, at behandleren og klienten deler et ansvar. Behandleren har den faglige kompetence og ekspertise, klienten bringer materialet, der skal arbejdes med. Et samspil, der tager udgangspunkt i en fælles forståelse af filosofien, er et samspil, der lykkes.

Baggrund og engagement

Uddannelse som kiropraktor, en allestedsværende nysgerrighed på ny viden og nye måder at anskue problematikker på, perfektionistiske krav til sin egen gerning og en venlig og engageret udstråling, er alle sammen områder, der har haft betydning for, at Anne-Lene Nielsen er nået til sit nuværende niveau. Hun er perfektionistisk i forhold til sin egen indsats, men opstiller ikke urealistiske krav og mål for klienterne. Krav og mål opsættes i samarbejde med klienterne og til hver eneste klient sammensætter hun et personligt tilpasset forløb.

Anne Lene Nielsen, kroppens balance:

Jeg ser kroppen som et system af systemer, hvor balance og ubalance i bare et system vil afspejle sig på flere niveauer. Sammenhænge der ikke blot vil manifestere sig i umiddelbare lokale skævheder, men kan give påvirkninger overalt i kroppen. Jeg identificerer og forklarer klienternes ubalancer. Med dette som udgangspunkt behandler og coacher jeg klienterne gennem det individuelt tilpassede forløb.

Under begrebet “meget mere end kiropraktik” drages der omsorg for helheden, for mennesket og den enkeltes problemer. Der er blik for den langsigtede heling og forbedringen af kroppen og dens funktionalitet. Ny viden om kroppen og dens balance følges tæt af kiropraktor Anne-Lene Nielsen.

Anne-Lene Nielsen www.sundkiropraktor.dk +45 26558874 | CVR: 30327985