Om Sundkiropraktor/Anne-Lene Nielsen

Når vi taler om smerter, trivsel og funktion kan fysisk sundhed og psykisk sundhed ikke stå som to separate og adskilte begreber, de fordrer betragtninger i indbyrdes sammenhæng.

En tidligere klient har brugt betegnelsen “Som at være til psykolog med hele sin krop”, og det er på sin vis meget rammende.

Det er helt naturligt at opleve tanker, bekymringer og mentale udfordringer i forbindelse med opståede smerter, og i særdeleshed ved længerevarende smerter eller gener.

Det kan være vanskeligt, ved egen hjælp, at komme helt i mål med en længerevarende problematik. Og det er let at føle, at man går i stå, eller er overladt til sig selv, når én faggruppe ikke kan komme videre i forhold til den problematik man kommer med.

Det er her jeg, i Sundkiropraktor, kan hjælpe.

Det er min filosofi, at den professionelle og klienten deler et ansvar. Den professionelle har den faglige kompetence og ekspertise, klienten bringer materialet, der skal arbejdes med.

Et samspil, der tager udgangspunkt i en fælles forståelse, hvor der er en plan og en målsætning, er et samspil, der har gode forudsætninger for at lykkes.

At kunne kommunikere tværfagligt og inddrage andre professioner og faggrupper når det er relevant, er derfor vigtigt.

Jeg inddrager og deler gerne kontakter fra mit faglige netværk, for at kunne hjælpe dig på bedst mulig vis.

På den måde kan jeg hjælpe mennesker med mange forskellige problematikker. Læs mere her.

Det kan både handle om smerter og gener specifikt i kroppen, men det kan også handle om “at finde tilbage på banen” efter en længerevarende periode med pres på et eller flere af tilværelsens forskellige aspekter.

Når jeg siger, at kroppen og toppen hænger sammen – så taler jeg om balance.

Når vi betragter kroppen som et system af systemer bliver det tydeligt, at balance er afgørende for at have det godt.

Jeg ønsker at møde mine klienter i øjenhøjde, og lige netop dér hvor de selv er. Det giver mening for mig.

Og med det som udgangspunkt, hjælper jeg mine klienter gennem et individuelt tilpasset forløb.

I vores samarbejde gør jeg brug af:

  • Sparring – spørg, og jeg svarer, og hjælper dig i den rigtige retning
  • Coaching – jeg stiller dig de rigtige spørgsmål der får dig på rette spor
  • Mentoring – jeg deler ud af min erfaring, og giver dig min ærlige mening
  • “Pick my brain” – stil konkrete spørgsmål, og få adgang til min viden om kroppen og toppen, og hvordan de påvirker hinanden.
  • Øvelser og træning – teori og praksis.
  • Behandlingsmuligheder og -valg.

I Sundkiropraktor tilbyder jeg netop dét.

Fordi under begrebet “- fysisk og mental sundhed i praksis” drages der omsorg for helheden, for mennesket og for den enkeltes problemer og udfordringer. Der er blik for den langsigtede heling, personlige proces, og forbedring af kroppen og dens funktionalitet.

Jeg tilgår opgaver med engageret seriøsitet, høj faglig standard og vedholdenhed. Uanset om der er brug for rådgivning, øvelser og træning, behandling eller et mere helhedsorienterede forløb.

Jeg er autoriseret kiropraktor, og derudover har jeg en universitets master i Positiv Psykologi. Både mit solide faglige fundament og en allestedsværende nysgerrighed på ny viden og nye måder at anskue problematikker på, gør, at vi i fællesskab kan arbejde med din sundhed og trivsel i et helhedsperspektiv. Se CV her.

At mødes i øjenhøjde og med et nærvær, der skaber tillid og tryghed, er for mig begge dele vigtige forhold i et succesfuldt forløb. Her skabes din succes.

Velkommen i Sundkiropraktor.