Sundhed

Jeg behandler udfra et helhedsperspektiv, hvor den kiropraktiske tilgang er grundlæggende i udredningen af den enkelte persons problemstilling.

Herefter indgår den kiropraktiske behandling som en ligeværdig komponent i et behandlingsoplæg, hvori der er mulighed for at integrere mangefacetterede elementer. Både i form af behandlingstiltag, træning, tanker, vaner, mønstre og livsstil.

Funktionel træning i et rehabiliterings perspektiv:

Kiropraktik

Individuelt tilpassede og tilrettelagte træningsoplæg, med afsæt i en undersøgelse og evaluering af den enkeltes funktionelle problemstilling og funktionelle kapacitet.

Træning, skal være overførbar til den funktion eller den aktivitet, man ønsker at forbedre. Derfor udarbejdes til enhver person et tilpasset træningsprogram.

Nervesystemet er vores ultimative omstillingscentral, hvis der sker fejl eller skader i omstillingscentralen giver det sig til udtryk i ændrede signaler og forhold i kroppen, det gælder både for muskler og led, men også, og måske langt vigtigere for de kropssystemer, vi tager for givet og forventer fungerer af sig selv, så som vejrtrækningen, livet i organernes celler og dermed også de intelligente hormonsystemer, der sørger for at holde os i balance. Alle sammen påvirker disse systemer hinanden og udgør dele af en stor enhed. En enhed, der fungerer bedst, når systemet er i balance.

Fejl eller skader kan opstå som følge af overbelastning, ødelæggelse af væv ved traumer, (forstuvninger, forvridninger, muskelstræk, senestræk), fejlstillinger i led, osv.

Vores krop er eminent til at kompensere for en opstået skade. Det er hensigtsmæssigt langt hen ad vejen. Ofte er det også forklaringen på, at nogen smerter opstår, uden at vi direkte ved, hvad de opstod af. En forklaring kan være at vores krop ikke finder flere muligheder for at kompensere og en vævsskade er derfor uungåelig, og smerter opstår.

Det kan kiropraktoren hjælpe med behandling af. 

Den kiropraktiske undersøgelse og behandling indgår som en del af en større helhed. Denne helhed består først og fremmest af indsigt i og rådgivning omkring den problematik der er i focus hos den enkelte klient.

Et forløb hos Sundkiropraktor.dk kan, efter en grundig fysisk bevægeundersøgelse samt en gennemgang af klientens oplevede problematik og helbredstilstand i øvrigt, munde ud i en behandlingsplan, hvori der arbejdes med individuelt tilpassede tiltag.

Behandlingsplanen kan udgøres af holdningskorrigerende øvelser, specifik styrke og/eller udholdenhedstræning, optimering af vejrtrækningen, stabilitets- og bevægelighedstræning, forslag til implementerbare livsstilsændringer afhængigt af, hvad klientens behov er.

I tillæg hertil vil ofte være relevante manuelle behandlingstiltag, i form af kiropraktisk ledmanipulation, mobiliserende teknikker samt bløddelsarbejde, (brug af forskellige teknikker på muskler, sener og arvæv).

Anne-Lene Nielsen www.sundkiropraktor.dk +45 26558874 | CVR: 30327985