Til dig som klient

Sundkiropraktor er til dig, der har brug for hjælp til, at få løst en kompleks problematik.

Det kan handle om:

  • Længerevarende smerter i bevægeapparatet, som ikke har ladet sig løse med fysisk behandling.
  • Du har måske haft god gavn af fysiske behandlinger hos f.eks. kiropraktor eller fysioterapeut, men oplever at problemet vedbliver at vende tilbage, eller resultatet ikke holder særlig længe mere.
  • Det virker uoverskueligt at opstarte “endnu et nyt” behandlingsforløb.
  • Du har et ønske om, at komme videre derfra hvor du er, men er i tvivl om hvad der er af muligheder for dig.
  • Du ønsker en anden tilgang end kun fysisk behandling.
  • Du ønsker at være aktiv og deltagende i dit forløb.
  • Du ønsker at din problematik vurderes i et helhedsperspektiv, med øje for både krop og psyke.
  • Du har brug for én der “tager dig i hånden”, og hjælper dig hele vejen “i mål”.
  • Specifik genoptræning/træning, eksempelvis i forbindelse med delte mavemuskler efter graviditet.
  • Management og selfmanagement i forbindelse med eks. discusprolaps.

Her kan du læse, hvad Andre siger

Som Kirkegaard så smukt skrev:

“at man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Det er hemmeligheden i al Hjælpekunst”

Søren Kirkegaard