CV Anne-Lene Nielsen

For at fremme overskueligheden har jeg opdelt mit CV i følgende emner:

  • Uddannelser
  • Referencer og udtalelser – et udpluk
  • Erfaringer – fra min konsulentvirksomhed
  • Erfaringer – undervisning, udvikling og formidling
  • Erfaringer – samarbejder, ansættelser og turnus
  • Kurser og efteruddannelse
  • Faglige kongresser

Fagligt:

Jeg er autoriseret kiropraktor, og derudover har jeg en Master i Positiv Psykologi. Med andre ord har jeg formelle, universitære kompetencer indenfor både krop og psyke.

Kombinationen af netop disse to uddannelser er en vigtig bestanddel af mit sundhedsfaglige fundament. Platformen anvender jeg aktivt til at arbejde med sundhed, trivselsfremme og performance optimering ud fra et helhedsperspektiv. Det gør jeg i klinik regi, i trænings sammenhæng og i min egen kursus- og undervisningsvirksomhed.

Jeg tilgår mit arbejde med seriøsitet og høj faglig standard. Som person er jeg venlig og imødekommende, og jeg møder (næsten) altid mennesker med et glimt i øjet. Jeg betegnes også som værende entusiastisk, humørfyldt, engageret, tillidsvækkende og vedholdende.

En allestedsværende nysgerrighed på ny viden og nye måder at anskue problematikker på er en stor del af mig. Og det drive understøtter samtidig min åbenhed, og har bl.a ført til flere interessante tværfaglige samarbejder.

Privat:

Jeg bor i en mindre landsby tæt på Kolding. Jeg lever et aktivt liv, hvor sundhed 360°, natur, idræt og bevægelse altid har spillet en stor rolle.

Mine sportslige interesser favner bredt, og tæller bl.a. løb, funktionel træning, yoga og langrend. Oftest er det kun tiden, som sætter begrænsningen.

Gode venskaber og meningsfulde relationer, til børn såvel som til voksne, er noget af det jeg værdsætter højt. Derfor er det værdifuldt for mig, at være en aktiv del af en stor familie.

Uddannelser:

Mit universitære, faglige fundament består af en Kandidat i Klinisk Biomekanik og en Master i Positiv Psykologi. Jeg er den eneste i Danmark med denne kompetenceprofil. Som kiropraktor har jeg autorisation med ret til selvstændigt virke i både Danmark og Norge.

2015, Master i Positiv Psykologi – AU, Århus Universitet
2003, Kandidat i Klinisk Biomekanik – SDU, Odense
2001, Bachelor i Klinisk Biomekanik – SDU, Odense
1997, Elite Diplomtræner – Danmarks Trænerskole, Ålborg

Referencer og udtalelser – et udpluk:

Referencer, Danmark:

LEGO System (Billund), Legoland Park (Billund), Yogaskolen Ananda (Silkeborg), Syd- og Sønderjyllands Politi (Kolding), Foreningen af Nordiske Kiropraktorstuderende (Odense), UC Syd (Kolding), Sygehus Sønderjylland (Åbenrå), Danmarks Pædagogiske Universitet (Århus), DGI Sønderjylland, Sundhedsklinikken Åbenrå, Gymnastikefterskolen Stevns, samt forskellige private virksomheder og foreninger.

Referencer, Norge:

Espern Aktivitetspark (Hamar), Norges Korforbund (Oslo), Kor Sommerhøjskole (Hedmark), Norsk korforbund. Norske kor: Defrost Youth Choir, Solheimkoret, og et antal dirigenter.

Udtalelse fra en klient i et individuelt forløb:

“Jeg kom til Anne-Lene med smerter i hoved og nakke, og jeg var sikker på, at jeg bare skulle ’knækkes lidt’. Efter få minutter hos Anne-Lene stod det dog klart, at problemerne med fysikken stammede fra noget psykisk. Anne-Lene ser på det hele menneske, og hun er fantastisk dygtig til at finde ind til kernen af problemet. Det gør hun på en sober og yderst behagelig måde. Jeg opsøgte en kiropraktor – og fik så meget mere.”

Erfaringer – i min konsulentvirksomhed:

I 2007 etablerede jeg min konsulentvirksomhed www.sundkiropraktor.dk, og igennem denne tilbyder jeg fx undervisning, kurser, faglige oplæg og workshops. Mine kunder tæller bl.a. private og offentlige virksomheder, uddannelsesinstitutioner og private klienter.

2015-nu, Kiropraktisk konsulent og behandler, LEGO Health, Billund

En tværfaglig enhed med i alt 11 behandlere og terapeuter udgør denne sundhedsordning. Jeg indgår som kiropraktor i tværfaglig sparring, supervision og koordination. Ud over patientforløb arbejder jeg med medarbejderudvikling i det tværfaglige team. Det sker i form af undervisningsoplæg og workshops baseret på karakterstyrker (Character Strengths – Values In Action), omdrejningspunkterne er mental robusthed med fokus på både individ og team.

2012-nu, Udvikling og formidling af konceptet Intelligent Posture – en intelligent holdning til holdning.

Intelligent Posture handler om sammenhænge imellem krop og top. Konceptet tager gode og brugbare komponenter fra den fysiske træning, og kombinerer dem med gode og brugbare komponenter fra mentaltræningen. Det er det bedste fra to verdener – det er intelligent træning. Læs mere her: www.intelligentposture.dk

2012-nu, Individuelle klientforløb.

Jeg arbejder ud fra et helhedsperspektiv, hvori der er mulighed for at integrere mange-facetterede elementer, både i form af behandlingstiltag, træning, tanker, vaner og mønstre. Den kiropraktiske behandling står aldrig alene, men indgår som en supplerende og ligeværdig komponent i fht. den enkeltes behov.

2008-nu Kiropraktisk konsulent og behandler, Falck Health Care

2013-2016 Kiropraktisk konsulent og behandler, Skanderborg Kommune

En tværfaglig enhed med behandlere og terapeuter udgjorde denne sundhedsordning. Min rolle var tilsvarende den, som jeg nu varetager hos LEGO, så jeg henviser til beskrivelsen ovenfor.

2007-2010 Tværfagligt vidensdelings projekt, Pilsborg & Holm, Roskilde

Erfaringer – undervisning, udvikling og formidling:

2015-nu: Udvikler, underviser og tovholder på faget ’Den Biopsykosociale Model’ anvendt psykologi for kiropraktorer

På baggrund af en kvalitativ undersøgelse, tematisk analyse og mit afsluttende master projekt med titlen:
“Positiv Psykologi som faciliterende værktøj, i adopteringen, anvendelsen og implementeringen af en biopsykosocial tilgang. – En undervisningsguide, med forslag til nyt indhold på kiropraktoruddannelsen”
udviklede jeg, i tæt samarbejde med studieledelsen og kolleger curriculum og nyt fag på kiropraktoruddannelsens kandidatdel.

Faget har titlen “Den Biopsykosociale model – fra mode til tilgang”. Anvendt psykologi for kiropraktorer.

Undervisningsformen er blended learning via BlackBoard, og en blanding af oplæg fra underviserne i kombination med forskellige aktiviteter i større og mindre grupper, der stimulerer analyse, diskussion og kritisk tænkning (ex. gruppearbejde med case materiale).

Jeg tovholder faget, og underviser sammen med et tværfagligt team. Faget eksamineres skrifteligt.

Læs artiklen (side 31-32), som beskriver mit masterprojekt samt fagets udviklingsproces og indhold.

2012-nu: Udvikling og formidling af konceptet Intelligent Posture – en intelligent holdning til holdning

Intelligent Posture er fysisk og mental sundhed i sammenhæng. Håndgribeligt og anvendeligt. Her får du en bedre forståelse imellem krop og top. Det være sig din fremtoning og i måden du bevæger dig på. Dit kropssprog, dine tanker og dine mentale ressourcer, og i høj grad hvordan du tænker, altså dit mindset. Sundhed smitter – det samme gør den gode holdning.

Gennem foredrag, workshops, kurser, individuel sparring, rådgivning og coaching omsætter jeg teori, forskning og erfaring til konkret handling og langtidsholdbare resultater.

Intelligent Posture sætter kroppen og toppen i sammenhæng i fokus. Gennem viden og bevidsthed skabes sammenhæng mellem fysisk og mental sundhed – så den enkelte og organisationen holder sig sund, arbejdsglad og i trivsel. Læs mere om Intelligent Posture her

2016: ’Positiv psykologi – fra kronisk smertepatient til topatlet’

Et fagligt oplæg i samarbejde med fridykkeren Stig Pryds. Oplægget fandt sted på Dansk Kiropraktor Forenings fagkongres. Se artiklen (side 16), som indeholder et resumé.

2012-2014: Ekstern lektor, Institut for Idræt og Biomekanik – SDU, Odense

Kiropraktiske teknikfag, teoretisk og praktisk.

2012-2013 Udvikling og afholdelse af konceptet ’Et powerpust til stemmen din – kropp og stemme som formidlingsværktøy’. Læs artiklen (side 11), der beskriver projektet.

2007-2010 Ekstern lektor, Institut for Idræt og Biomekanik – SDU, Odense

Kiropraktiske teknikfag, teoretisk og praktisk

Erfaringer – samarbejder, ansættelser og turnus:

2012-nu: FLiCFLAC Kiropraktorerne, Kolding
2010-2011: TNT Kiropraktik & Rehabilitering, Hamar, Norge
2009-2010: Kiropraktorerne Hansen & Hansen, Haderslev
2004-2008: Kiropraktisk Klinik, Vejen
2003-2005: Kiropraktisk Klinik, Fredericia
2003-2004: Kiropraktisk Klinik, Horsens

Kurser og Efteruddannelse:

Jeg deltager løbende i relevant efter- og videreuddannelse i form af kurser, workshops, fagkongresser, foredrag, oplæg m.v. – i både indland og udland.
Litteratur, e-learning og webinarer er også bidragende kilder til min sundhedsfaglige udvikling.

Følgende liste – som ikke er udtømmende – er emneopdelt i hhv.:

  • Psykologi og helhed
  • Proces, facilitering og ledelse
  • Bevægelse, sport og idræt

Psykologi og helhed:

2019: Reconciling biomechanics and pain science, Greg Lehman, UCN Ålborg
2019: Kropssprog, betydning og finesser, Alexandra Trzebuchowska og Dorthe Tønninge
2018: Treating people with pain, Tamar Pincus
2017: Positiv psykologi og stress, 3 dage, Center for Positiv Psykologi, København
2017: Kroppens sprog i professionel praksis, Helle Winther
2015: Z-Health essentials, 3 dage, Dr. Eric Cobb, København
2014-2019: Z-Health, 1-dages kurser med forskelligt fokus og indhold
2007-2010: CHEK Practitioner, CHEK Institute (Corrective Holistic Exercise Kinesiology), San Diego, USA
2008: Idrætspsykologi, Nordisk Institut for Kiropraktik & Klinisk Biomekanik (NIKKB), Odense

Proces, facilitering og ledelse:

2019: Certificering i brug af styrkeprofil og styrkekort, GNIST, Århus
2019: Ledelsespsykologi, forelæsningsrække via Folkeuniversitet

Bevægelse, sport og idræt:

2015-2016: Yoga årskursus, Yogaskolen Ananda, Silkeborg
2011-2015: Dynamic Neuromuscular Stabilisation (DNS), Grindsted
2011-2015: Respiration, Posture and Movement, Jiri Cumperlik, Grindsted
2008-2012: Dynamic Neuromuscular Stabilisation (DNS), University of Prague, Tjekkiet
2010: Muscle Activation Technique (MAT), Robert Lardner
2010: Scandinavian School of Yoga and Meditation (14 dage), Håå, Sverige
2009: Primal Reflex Release Tecniques (PRRT), John Iams
2009: Idrætsskader, Nordisk Institut for Kiropraktik & Klinisk Biomekanik (NIKKB), Odense
2007-2010: Holistic Lifestyle Coach, CHEK Institute (Corrective Holistic Exercise Kinesiology) , San Diego, USA

Faglige kongresser:

2019: Dansk Kiropraktor Forenings fagdag, Middelfart
2018: Dansk Kiropraktor Forenings Fagkonkres, Odense
2018: ECPP8 European Conference on Positive Psychology, Budapest, Ungarn
2017: Dansk Kiropraktor Forenings fagdage & årsmøde Middelfart
2017: Mental Health Conference (Mindfulness, Compassion, Performance), Århus
2017: Inspire Convention – Changing public health, Nyborg
2016: Dansk Kiropraktor Forenings Fagkongres, Århus
2016: Inspire Convention – changing public health, Nyborg
2014: Dansk Kiropraktor Forenings Fagkongres, København
2014: ECPP7 European Conference on Positive Psychology, Amsterdam, Holland