Mod til at have noget på hjerte

“Visdom er jo noget andet end viden og kunnen. Visdom handler ikke kun om min visdom. Det handler om at facilitere livsvisdom hos de mennesker, jeg arbejder med.”

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

I februar havde jeg en fin og spændende samtale med Karrina Storm Svendsen fra Det Modige Selskab – og det er der kommet en podcast ud af. 

Vi snakkede om mit koncept Intelligent Posture, om udviklingen og indholdet, og om rejsen fra idé og frem imod et færdigt koncept. 

En rejse der ikke alene handler om at omsætte tanker og ideer til konkrete værktøjer og materiale. Men i lige så høj grad en rejse der handler om, en menneskelig og professionel udvikling i takt hermed.

Intelligent Posture betyder direkte oversat ”klog kropsholdning”. 

Og skal man konkret beskrive hvad Intelligent Posture handler om, er det at:

Kropsholdning og humør, fysisk indstilling og mental kapacitet hænger sammen og betinger og påvirker hinanden. Ikke alene omverden, men også os selv.

Gennem Intelligent Posture kan man lære, og arbejde med de psykologiske indsigter, mentale teknikker og fysiske øvelser der går forud for ovenstående, ved at skabe indsigt og samtidig mærke det på egen krop. 

Intelligent Posture bliver derved en nøgle ind i et felt der kan synes stort, og for nogen, ganske komplekst.

Når der i snakken med Det Modige Selskab opstår umiddelbar ræsonnans, er det fordi, én af kerneværdierne, hos begge er, at vi skal have det hele menneske med i alt vi gør.

Og helhedsbilledet af mennesket er også udgangspunktet for mig i konceptet Intelligent Posture.

Intelligent Posture handler således om, en intelligent holdning til holdning. At mennesker og sundhed skal ses i en helhed.

Vores fysik påvirker vores mentale sundhed, ligesom den mentale tilstand påvirker vores fysiske krop. Man kan sige, at; “kroppen og toppen hænger sammen”.  

Fra minus til plus

Hvad kan man forvente, når man opsøger Anne-Lene Nielsen?

Anne-Lene Nielsen tilbyder hjælp til at skabe overblik over den enkeltes muligheder, ud fra der hvor man står. Og så møder hun dig lige der, hvor du er. For udgangspunktet er din situation, og dine ressourcer og rammer.

Mange oplever det som en helt unik behandlingsform, som dog på ingen måde er et quick fix. 

For nogle gange skyldes smerter i ryggen et forkert løft, men ofte er der mere i smerten end den fysiske forklaring. Derfor har Anne-Lene mange tilgange i sine behandlingsforløb. 

“Vi kommer ikke omkring hele problematikken, hvis vi tager for snæver en entré til at komme ind til hvad, der trykker. Det kræver ofte, at vi tør zoome ud, og se et bredere perspektiv.” 

At tage fat i en udviklingsproces, kan kræve tilløb.

For man skal være klar til at være klar. Ja, eller “træt af, at være træt af”. 

Der er forskellige veje ind, for den enkelte.

“Derfor bruger jeg både en fysisk tilgang med øvelser og træning, og også samtaleterapeutiske greb. Jeg skaber et rum, hvor der for den enkelte bliver tid til refleksion over, hvor og hvorfor livet gør ondt”, siger Anne-Lene.

Hendes mål med behandlingerne er derfor også anderledes end for en almen kiropraktor, for det handler ikke primært om at fjerne (akutte) smerter. Men lige så meget om at skabe forandringer, der giver mere livskvalitet.  

“Vi skal skabe rammer for trivsel. Det bliver essensen af, hvad man kan få ud af Intelligent Posture. Ikke bare at gå fra minus til nul – men i den grad plus.”

Tovholder mere end behandler

I Intelligent Posture handler det om at finde frem til hvad, der er i spil for den enkelte og derigennem gøre ham eller hende til ekspert i sit eget liv.

Mit syn på mit professionelle virke har derfor også skifte fra behandler til tovholder. For hvis jeg alene bruger en manuel behandlingstilgang, kan det let blive en symptombehandling frem for en levedygtig ændring for den enkelte klient.

“Jeg har tøjlerne, men det er ikke mig, der går vejen. Jeg tilbyder at følge med og tilbyder en professionel hånd i ryggen”.

Det er altså klienten selv, der gør arbejdet. Men jeg tilbyder at være med til at guide processen, og trækker på min erfaring, ekspertise og visdom. 

“Visdom er jo noget andet end viden og kunnen. Visdom handler ikke kun om min visdom. Det handler om at facilitere livsvisdom hos de mennesker, jeg arbejder med.”

Det gør jeg ved at skabe et rum, hvor der er plads og tid til refleksion – og ikke mindst tillid. Gennem tilliden fra den fysiske behandling kommer tilliden til at åbne op og have samtalerne.

Jeg oplever også, at jeg, og den måde jeg udfører mit arbejde på, tiltrækker, de mennesker, som netop har brug for mere end bare at få knækket ryggen. 

Og det er også det, der har banet vejen for Intelligent Posture.

”Min ledestjerne gennem min faglige udvikling og erhvervelse af kompetencer har været dét, at se tingene i sammenhæng – at betragte kroppen som et system af systemer.

Ikke bare den fysiske krop, men hele kroppen – kroppen og toppen. Hvordan de påvirker hinanden, og hvad de gør ved livet som helhed, og det at kunne trives som hele mennesker.”

At turde stille sig ind i arenaen

At gå sin helt egen professionelle vej, og udvikle et helt unikt koncept var ikke det, der for Anne-Lene krævede mod. Men det, at have noget på hjertet, gjorde.

Det gælder både for hende selv og klienterne. Det, at turde åbne op og stille sig frem, som når en klient går ind i processen og arbejder med sig selv – både fysisk og psykisk – kræver mod i en ukendt proces. 

Anne-Lene udtrykker det sådan her: “mod er, når man investerer sig selv, når man har noget på spil og tør bære frygten. Når vi gør noget nyt, og når vi skal stole på, at man laver en ændring, der kan bringe én derhen, hvor man får det bedre”.

I min proces var det lanceringen af konceptet, som krævede mod. Da jeg skulle vise og dele dét, jeg havde udarbejdet alene bag skrivebordet med omverdenen. 

“For lige så spændende som det er, lige så meget sårbarhed er der over at skulle stå frem og stå midt i arenaen, hvor man står i skudlinjen for blandt andet kritik.

Men det er en del af det, at håndtere mod.

Mod til at have noget på hjerte og at gå vejen alligevel.”

Der er ingen alternativ tekst for dette billede